27.3 C
Arta
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Έρευνα: 40% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει ρευστότητα

Εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2021, καταγράφει τα προβλήματά τους και φανερώνει το ότι παραμένει ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητά τους.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης το πρόβλημα  με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη και πρώτες ύλες, με το 25% των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι έχουν  ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών.

Αν και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών που καταγράφεται στην έρευνα οικονομικού κλίματος  υποδεικνύει πως δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάκαμψη των επιχειρήσεων και της οικονομίας, το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκφράζει τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας του το επόμενο διάστημα παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η πανδημία έχει αφήσει τα σημάδια της στην αγορά θέτοντας ζήτημα βιωσιμότητας για αρκετές επιχειρήσεις με το 36,7% εξ αυτών να εκφράζουν τον φόβο ακόμα και για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα το 15,3% των επιχειρήσεων δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό να διακόψει την δραστηριότητα το επόμενο διάστημα και το 21,4% αρκετά πιθανό. Από τις επιχειρήσεις αυτές, το 11,2% δηλώνει πως θα διακόψει τη λειτουργία του το επόμενο τρίμηνο, 39,7% το επόμενο εξάμηνο και το 48,1% αργότερα. Αθροιστικά, το 36,7% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να διακόψει τη δραστηριότητα του το επόμενο διάστημα.

Είναι ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που βιώνουν οι επιχειρήσεις ότι η ρευστότητα παραμένει το μεγάλο ζητούμενο των επιχειρήσεων με τις τέσσερις στις δέκα μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα, το 21,4% να μην έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα.

Την ίδια ώρα η και η απασχόληση εμφανίζεται λαβωμένη με μόνο το 7,9% των επιχειρήσεων να έχει δηλώσει πως αύξησε το προσωπικό του το Α’ εξάμηνο του 2021, έναντι του 5,6% που δήλωσε ότι το μείωσε και του 86,6% που το διατήρησε σταθερό. Οριακά φαίνεται από την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ αλλάζουν οι προθέσεις το επόμενο διάστημα με το 5,5% των επιχειρήσεων να σκοπεύει να αυξήσει το προσωπικό του το επόμενο εξάμηνο, το 6,1% να λέει ότι θα το μειώσει και το 85% ότι θα το διατηρήσει σταθερό.

Αυξήσεις 

Είναι η πρώτη φορά σε έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφεται τόσο μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που δήλωσαν πως αύξησαν τις τιμές τους. Συγκεκριμένα σχεδόν το 25% (1 στις 4 επιχειρήσεις) δήλωσε πως κατά το Α εξάμηνο του 2021 αύξησε τις τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες ενώ και οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα βλέπουν περαιτέρω αυξήσεις, με το 22,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα αυξήσει τις τιμές του το επόμενο εξάμηνο . Μάλιστα όπως αναφέρει η έρευνα το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει πως θα αυξήσει τις τιμές του είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί σε έρευνα κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και μάλιστα είναι τριπλάσιο σε σχέση με τις έρευνες των τελευταίων πέντε ετών. Στα επιμέρους στοιχεία, μεγάλες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές καταγράφονται στο εμπόριο (35,1%) και τη μεταποίηση (29,5%), έναντι των υπηρεσιών όπου μόλις το 8,5% προχώρησαν σε αύξηση τιμών. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα το 40,7% των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών πάνω από 300.000 ευρώ αύξησε τις τιμές του το προηγούμενο εξάμηνο.

Ληξιπρόθεσμα

Οι ανατροπές που δημιούργησε η πανδημία έπειτα από μια μακροχρόνια οικονομική κρίση προκάλεσε για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εκκρεμείς υποχρεώσεις και οφειλές τις οποίες δύσκολα θα μπορέσουν να καλύψουν . Από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι το 19,5% των επιχειρήσεων που έχουν ενοίκιο δήλωσαν πως έχουν καθυστερημένες οφειλές ενοικίου ενώ το 10,2% των επιχειρήσεων δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ, το 23,8% τ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ, το 19,5% δηλώνει πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, 20,1% δηλώνει πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές και η μια στις τέσσερις επιχειρήσεις (το 25,5% ) που έχει τραπεζικά δάνεια δηλώνει πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αισιόδοξες  δηλώνουν μάλιστα ότι  είναι οι 2 στις 10 επιχειρήσεις τονίζοντας   το επόμενο εξάμηνο δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις είτε αυτές είναι φορολογικές, ασφαλιστικές , σε τράπεζες ή προμηθευτές.

 «Μετά Covid-19 εποχή»

Επιπλέον μεσοπρόθεσμα, μεγάλο μέρος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια ισχυρή τριπλή πρόκληση στη «μετά Covid-19 εποχή» που περιλαμβάνει: την ανάγκη προσαρμογής στις υφιστάμενες ψηφιακές προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιμάκωση του νέου τεχνολογικού κύματος και την έλευση της λεγόμενης «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», την αντιμετώπιση ενός διαρκώς επιταχυνόμενου ψηφιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, ως συνέπεια και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, που θα οξύνει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ψηφιακά προηγμένων και λιγότερο ψηφιακά ανεπτυγμένων επιχειρήσεων και την επιβίωση, λειτουργία και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Με βάση αυτά και σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ οι σχετικές ψηφιακές πολιτικές οφείλουν να εμπεριέχουν στοιχεία άμεσης παρέμβασης αλλά και μακροπρόθεσμης προοπτικής ως προς τις αναγκαίες πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης, μετασχηματισμού και οικονομικής επιβίωσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην μετά Covid-19 ψηφιακή εποχή.

 Να σημειωθεί ότι η  εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία διενεργείται συστηματικά από τον Μάιο του 2009, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά έρευνα που διεξάγεται υπό τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση

Τελευταία Νέα

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Σχετικά Άρθρα