27.8 C
Arta
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

Οι απόψεις της παράταξης Ιωάννινα 2023 σχετικά με τα έργα στον Δήμο Ιωαννιτών

Διαβάστε

spot_img

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης:

«Στις 02.06.2019, η παράταξη «Νέα Εποχή» πέτυχε να λάβει την εξουσιοδότηση από τους συνδημότες, ώστε να χειριστεί τα θέματα του Δήμου μας μέχρι το 2023.

Οι εκλογές έγιναν υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένους όρους του εκλογικού «παιχνιδιού», δόθηκαν συγκεκριμένες προεκλογικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις, διασφαλίστηλαν οι ex ante ικανές συμμαχίες και διαμορφώθηκαν οι ex post ετερόκλητες συμπράξεις για να υπάρξει, για τον τύπο και μόνο, ένα πλαίσιο κυβερνησιμότητας στον Δήμο μας.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά η διάψευση των προσδοκιών των συνδημοτών μας είναι πασιφανής.

Η απαράμιλλη ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα δεν κρύβονται, όμως η καταιγιστική επικοινωνιακή τακτική, που υιοθετήθηκε από τη στρατηγική επιλογή πες ότι να ‘ναι, όπου ‘ναι, όπως να ‘ναι, όποτε να ‘ναι, αρκεί να λες κάτι ή να βγάζεις μία φωτογραφία για να φαίνεται ότι υπάρχεις, ανεξαρτήτως σοβαρού λόγου και αιτίας, θα αποτιμηθεί όταν πρέπει και όπως πρέπει.

Είναι θετικό, βέβαια, ότι ο δήμαρχος αντιλήφθηκε νωρίς ότι ηγείται μιας ανεπαρκούς ομάδας.

Ακόμη θετικό είναι και για αυτόν και για την πόλη, το ότι προσφεύγει, αδιάλειπτα και συνεχώς, σε διάφορες συμφωνίες, συμμαχίες και συνεπικουρίες με διάφορους παράγοντες, φορείς, υπηρεσίες και κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν να υπερκεράσει το έλλειμμα της επιχειρησιακής επάρκειας της ομάδας του. Καλώς πράττει.

Έκανε όμως ένα λάθος.

Υιοθέτησε την αρχή Ab ovo. Νόμισε, δηλαδή, ότι μπορεί να εκκινήσει από την αρχή. Από το μηδέν. Έτσι, γιατί αυτός το είχε ανάγκη ή κάποια μερίδα πολιτών τον έπεισε ή μπορεί –εν τέλει- και να το πίστευε.

Όμως η πραγματικότητα οριοθετεί την πολιτική δράση με την αρχή in medias res, δηλαδή παραλαμβάνουμε κάτι από το παρελθόν, το προωθούμε, το αναπτύσσουμε και το παραδίδουμε καλύτερο και ευρωστότερο στον επόμενο.

Στην πολιτική, έχουμε κληθεί να κάνουμε διαχείριση των κοινών θεμάτων. Αξιόπιστα, νόμιμα, γρήγορα, αποτελεσματικά και διαχρονικά ωφέλιμα για το κοινό καλό. Και εάν προκύψει και κάποιος να οραματιστεί το μεγάλο και να δώσει κάτι περισσότερο στον τόπο αυτόν ακόμα καλύτερα για όλους μας!

Όλα τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται στην αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και ακόμη περισσότερο στην έγκυρη παράδοση λειτουργικών έργων προς χρήση στους πολίτες.

Για αυτό παρακάτω καταθέτω τη ρεαλιστική εκτίμησή μου ως προς τα συμπεράσματα επί των στοιχείων που παρατίθενται στην εισήγηση του Δημάρχου.

Με την ενότητα «ευρωπαϊκά προγράμματα» δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί κανείς γιατί αφορούν κυρίως άυλες δράσεις, πολύ μικρού προϋπολογισμού και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αποτύπωμα για τον Δήμο μας.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας)

Από την επιχορήγηση του Απριλίου 2019 και σε ότι αφορά τα 8 έργα (και όχι τις 3 μελέτες που αφορούν ανακατασκευές μνημείων), προϋπολογισμού 2,5εκατ.€, μόνο τα 3 έργα συμβασιοποιήθηκαν πρόσφατα, ενώ αγνοείται η τύχη του έργου για την προμήθεια 2 απορριμματοφόρων, με προϋπολογισμό 400.000€.

Όσον αφορά τις 2 επιχορηγήσεις του 2020, προϋπολογισμού 1,6εκατ.€, για την προμήθεια των τριών (3) μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ενώ η διακήρυξη της προμήθειας των έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων έγινε στις 25-05-2021. Η χρησιμότητα δε του εξοπλισμού αυτού με τις προδιαγραφές παρωχημένης τεχνολογίας που τέθηκαν είναι αμφίβολη.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τα έργα αυτά είναι μηδενικές.

Για τα 8 έργα που χρηματοδοτούνται μέσω των προσκλήσεων του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με συνολικό προϋπολογισμό (μελέτης ή σύμβασης) 4 εκατ.€, οι δαπάνες ανέρχονται μόλις στις 500.000€, δηλαδή σε ποσοστό 13%.

Σχετικά με τα 7 έργα που είναι ενταγμένα σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Π.Α.Α., Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας), σημειώνεται η υλοποίησή τους με πολύ βραδείς ρυθμούς αφού στον συνολικό προϋπολογισμό (μελέτης ή σύμβασης, αναλόγως με το στάδιο που βρίσκεται κάθε έργο) των 5,5 εκατ. €, οι δαπάνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι μόλις 270.000€, δηλαδή ούτε το 5% του συνολικού προϋπολογισμού.

Έχετε παραλάβει τα σχέδια για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα,  και για τη Βιώσιμη Ενέργεια, με πληθώρα έργων και παρεμβάσεων, μικρών και μεγάλων, εύκολων και πιο δύσκολων.

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τα βραχυπρόθεσμα έργα (μέχρι το 2024) ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ.€.

Εκτός από κάποιες αναπλάσεις ή διαμορφώσεις οδών και από το έργο «αναβάθμισης δικτύου εμπορικών οδών στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων (Open Mall)»} που σήμερα εκτελείται, αλλά δεν έχει ακόμη δαπάνες, τί έχετε δρομολογήσει για:

1.   την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή

2.   τις αναπλάσεις οδών περιμετρικά των σχολικών κτιρίων

3.   τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων

4.   τη δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης

5.   την ανάπλαση Δημοτικής αγοράς και κατασκευή χώρου στάθμευσης 100 θέσεων;

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια για τα βραχυπρόθεσμα έργα (μέχρι 2024) ανέρχεται στα 15.000.000€ περίπου.

Εκτός από κάποιες αντικαταστάσεις οχημάτων του Δήμου με νέα ενεργειακά, δεν έχετε δρομολογήσει απολύτως τίποτα, μέχρι σήμερα, για:

1.   την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια,  δημοτικές υποδομές δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης,

2.   την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

3.   τη δημιουργία μιας «Πράσινης Γειτονιάς»

4.   τον βιοκλιματικό σχεδιασμό μιας πλατείας

5.   τη διαχείριση των πτηνο-κτηνοτροφικών αποβλήτων με στόχο την αξιοποίηση της βιομάζας.

Ούτε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου δεν έχει, ακόμη, επαναδιακηρυχθεί και ούτε καν ενδιαφερθήκατε –παρόλο που σας το έχουμε προτείνει πολλές φορές- να ζητήσετε από την Περιφέρεια Ηπείρου τον φάκελο προκαταρτικής τεχνικοοικονομικής μελέτης για την «Αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας Παμβώτιδας και τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των παραλίμνιων υποδομών».

Ακόμη παραλάβατε το σχέδιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) που αποτελεί ένα σοβαρό εργαλείο για την εφαρμογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών στρατηγικών. Το σχέδιο αυτό συμπεριλάμβανε έργα κρίσιμα για τον τόπο με το θετικό χαρακτηριστικό ότι η χρηματοδότησή τους ήταν εξασφαλισμένη και δεσμευμένη στο ΠΕΠ Ηπείρου, ύψους 30.700.000€, χωρίς το έργο της οδού Στ. Νιάρχου. Σήμερα,

1.     Δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα:

a.     Οθωμανική Βιβλιοθήκη

b.     Χώρος Τεμένους Ασλάν Πασά

c.     Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την περιοχή “Μάτσικας”

d.     Ανάδειξη ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια

e.     Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ

2.     Δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί:

a.     Βογιαννού – Γεννηματά – Πανηπειρωτικό Στάδιο

b.     Κέντρο Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας

c.     Οθωμανικά Λουτρά

d.     Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων

3.     Δεν έχουν συμβασιοποιηθεί:

a.     Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης

b.     Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων

c.     Άσυλο Ανιάτων ως Κέντρο για το Παιδί

4.     Επιλέγω να μην αναφερθώ καθόλου στο έργο της ανάπλασης της Πλατείας Πύρρου, γιατί δεν θέλω να ξύσω παλιές πληγές.  Εύχομαι να ενταχθεί το συντομότερο δυνατόν και να αρχίσει η υλοποίησή του.

Με λίγα λόγια, και σε ότι αφορά τα έργα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου, μέχρι σήμερα, έχετε συμβασιοποιήσει (24-12-2020) ΜΟΝΟ ένα έργο, αυτό των Διαμορφώσεων-Πεζοδρομήσεων στην περιοχή Σιαράβα.

Οι δαπάνες και σε αυτή την ενότητα έργων παραμένουν ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ.

Σχετικά με το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Έχουμε αναφέρει επανηλειμμένα ότι η δημοτική αρχή δεν γνωρίζει τί σημαίνει προγραμματισμός. Έτσι, και στην περίπτωση αυτή, τελευταία στιγμή πρόχειρα και βεβιασμένα τρέχατε για τις εγκρίσεις και την υποβολή των προτάσεων. Τεχνικά, το καταφέρατε. Από καθαρή τύχη, βέβαια, καθώς το πρόγραμμα έδινε συνεχώς παρατάσεις για την υποβολή των προτάσεων. Ακόμη, επειδή το πρόγραμμα αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές και τα ανταγωνιστικά κριτήρια του ΕΣΠΑ, απλά διαθέτει ένα plafon για κάθε δικαιούχο, οι προτάσεις θα ενταχθούν, παρόλο που κάποιες έχουν εξόφθαλμα υψηλούς προϋπολογισμούς ή αυθαίρετες κοστολογήσεις.

Στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ –επειδή προέκυψε- υποβάλλατε προτάσεις που αφορούν σε αντικείμενα από δω και από κει, απολύτως αποσπασματικά, χωρίς κανέναν γενικό σχεδιασμό και τα οποία δεν δίνουν προστιθέμενη αξία σε κάποιον τομέα.

Συμπερασματικά, όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Ιωανντιών οδεύουν με πολύ βραδείς ρυθμούς.

Όσον αφορά τη ΔΕΥΑΙ και μόνο και μόνο ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει συμβασιοποιηθεί το έργο της «Επέκτασης Εγκατάστατσης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου», καθιστά οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση ανώφελη.

Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνει, κανείς ότι η δημοτική αρχή κινείται με ρυθμούς χελώνας.

Κλείνοντας, και με αφορμή πρόσφατη δήλωση του Δημάρχου ότι: «Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να τρέξουμε και θα τρέξουμε», σχολιάζω ότι, αφού πέρασαν 2 χρόνια και η δημοτική αρχή ασκήθηκε στο «βάδισμα της γάτας», στο βάδην και στο σημειωτόν, αποφάσισε να τρέξει.

Ξεχνά όμως ότι αυτός που δεν είναι μαθημένος να τρέχει, είναι πιθανόν να πέσει, κάτι που απευχόμαστε.»

- Advertisement -spot_img

Περισσότερα Άρθρα

spot_img
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Νέα